Artykuły

ARTYKUŁY

audyt

SLIM VAT 3 – podsumowanie zmian

Nowelizacja przepisów VAT określana mianem SLIM VAT 3 wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. Nie jest to rewolucja podatkowa, raczej drobne zmiany o charakterze precyzującym czy upraszczającym rozliczenia VAT. W ustawie zmieniającej pojawiły się oprócz tego drobne zmiany np. w podatku dochodowym od osób fizycznych czy w podatku od spadków i darowizn, na które również warto zwrócić uwagę.

Czytaj więcej »

Umowa pożyczki – kiedy opodatkowanie PCC, a kiedy VAT?

Udzielanie pożyczek np. przez spółkę wspólnikowi, pomiędzy spółkami z grupy, czy przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą to bardzo powszechny sposób udzielania finansowania przeróżnych przedsięwzięć. Jakkolwiek jednak jest to zjawisko nader powszechne, to cały czas występują wątpliwości co do tego, czy opodatkowywać pożyczki PCC, czy uznawać, że podlegają pod reżim VAT.

Czytaj więcej »

Podatek u źródła od opłat za wynajem samochodu za granicą

Podatek u źródła w przypadku należności licencyjnych najczęściej jest kojarzony z płatnościami za licencje, np. korzystanie z praw do znaków towarowych, z praw autorskich np. do oprogramowania, czy opłaty za korzystanie z know-how. Mniej oczywistą kategorią należności licencyjnych, acz nie rzadziej spotykaną, są opłaty za użytkowanie

Czytaj więcej »

Warunek minimalnego zatrudnienia przy estońskim CIT

Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, musi spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest warunek dotyczący minimalnej wielkości zatrudnienia. W praktyce warunek ten jest sformułowany szczegółowo, pozwalając na objęcie CIT estońskim także tych podatników, którzy korzystają z innych

Czytaj więcej »

Należyta staranność w VAT – wnioski po konferencji

W tym wpisie chciałabym się podzielić kilkoma przemyśleniami po konferencji naukowej nt. należytej staranności w VAT, która odbyła się w Poznaniu w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UAM, a która została zorganizowana przez wspomniany Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Czytaj więcej »
koniec kontrowersji z pośrednimi transakcjami rajowymi

Pośrednie transakcje rajowe – czy to koniec kontrowersji?

Podatnicy podatków dochodowych (PIT/CIT) każdego roku wypełniają szereg obowiązków w zakresie cen transferowych (TP). Zasadniczo obowiązki te ciążą na tych podatnikach, którzy zawierają  transakcje kontrolowane tj. transakcje z podmiotami powiązanymi. Jednak przepisy ustawy PIT/CIT nakładają obowiązki dokumentacyjne także na podatników, którzy podejmują transakcje niekontrolowane z podmiotami

Czytaj więcej »
Budynek w złym stanie technicznym

Budynek w złym stanie technicznym – czy można uniknąć podatku od nieruchomości?

Literalne brzmienie obowiązujących obecnie przepisów Ustawy PiOL nie daje podstaw do zmniejszenia obciążeń w podatku od nieruchomości w przypadku budynków w złym stanie technicznym, a obniżona stawka podatku w przypadku budynków posiadanych przez przedsiębiorców na podstawie niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego cały czas budzi wątpliwości. Jakie możliwości

Czytaj więcej »

Dlaczego interpretacja podatkowa nie zawsze jest sensownym rozwiązaniem?

Częstym pomysłem rozwiązania problemu podatkowego, a może raczej: pomysłem na uzyskanie pewności co do poprawności przyjętego rozwiązania będzie uzyskanie interpretacji indywidualnej. W wielu przypadkach będzie do posunięcie sensowne, pod warunkiem, że zanim złożymy wniosek zadamy sobie kilka pytań, uczciwie na nie odpowiemy i przyjmiemy odpowiednią strategię.

Czytaj więcej »

PIT od nagród w konkursach przy udziale agencji reklamowej. Jak się uchronić przed ryzykiem podatkowym?

Od lat toczą się spory podatników z organami podatkowymi w zakresie statusu płatnika podatku PIT od nagród wydawanych w konkursach organizowanych we współpracy z agencjami reklamowymi. Dotyczy to sytuacji, w których podmioty gospodarcze w ramach swoich działań marketingowych zlecają podmiotom zewnętrznym, np. agencjom reklamowym organizację akcji

Czytaj więcej »

Jak SLIM VAT 3 wpłynie na rozliczenia podatkowe?

Na stronach RCL pojawił się projekt ustawy zmieniającej określany medialnie mianem „SLIM VAT 3”, i – jak sama nazwa wskazuje – jest to już trzecia wersja usprawnień i uproszczeń w polskim systemie VAT, po SLIM VAT i SLIM VAT 2. W tym wpisie podsumowuję najważniejsze moim

Czytaj więcej »

Zapisz się do newslettera

Inne artykuły: