Czy podatek od nieruchomości jest kosztem?

podatek od nieruchomosci w kosztach

Wielu może się wydawać, że podatek nie może być kosztem podatkowym w podatku dochodowym.

Prawda jest jednak taka, że „to zależy”. Podatki w kosztach podatkowych to ważne zagadnienie, tym bardziej, że traktowanie podatków jako koszty różni się w zależności od rodzaju płaconego podatku.

Spis treści

Co to jest koszt podatkowy

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym (zarówno CIT, jak i PIT) kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT lub art. 23 ust. 1 Ustawy PIT. 

Powyższe to definicja ustawowa.

W praktyce, kosztem mogą być wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu (1) osiągnięcia przychodu, (2) zachowania lub (3) zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem wydatków, które ustawodawca wprost wyłącza z katalogu kosztów.

Czy podatek może być kosztem podatkowym?

To bardzo ciekawe zagadnienie. 

Wielu może się wydawać, że podatek nie może być kosztem, a wynika to prawdopodobnie z tego, że te najpopularniejsze w działalności gospodarczej podatki kosztem być nie mogą.

Z ekonomicznego punktu widzenia, podatek jest wydatkiem niezbędnym w działalności gospodarczej. Jest to obowiązek przedsiębiorcy, a niepłacenie podatków naraziłoby go na dodatkowe koszty w postaci np. odsetek, kar czy kosztów egzekucyjnych. 

To, że podatek dochodowy i podatek VAT naliczony (jeżeli podlega odliczeniu od podatku VAT należnego) nie stanowi kosztu podatkowego wynika z tego, że pozycje te zostały wprost wyłączone przez ustawodawcę z katalogu kosztów.

Czy podatek od nieruchomości jest kosztem podatkowym?

Odpowiadając krótko: zasadniczo tak.

Zarówno Ustawa CIT, jak i Ustawa PIT nie wyłącza podatku od nieruchomości z katalogu kosztów uzyskania przychodów, tak więc wydatek ten należy rozpatrywać na gruncie reguł ogólnych.

O ile zatem podatek od nieruchomości jest uiszczany od gruntów czy obiektów budowlanych, które stanowią element przedsiębiorstwa podatnika i które są wykorzystywane do celów związanych z działalnością gospodarczą, to brak jest przeszkód do tego, aby podatek od nieruchomości stanowił koszt podatkowy.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej

Jeden komentarz do „Czy podatek od nieruchomości jest kosztem?

Możliwość komentowania została wyłączona.