Doradztwo podatkowe

Home » Usługi » Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe - niezbędny element bezpiecznego rozwoju biznesu

Postępowanie w zgodzie z prawem podatkowym staje się dużym wyzwaniem w obliczu ilości regulacji podatkowych i stopnia ich skomplikowania.

Polski Ład pokazał, że ustawodawca może zmieniać prawo w sposób rewolucyjny, nie zapewniając odpowiedniej ilości czasu na dostosowanie się do nowych regulacji i wsparcia w postaci objaśnień czy interpretacji ogólnych.

BIEŻĄCE I STAŁE DORADZTWO PODATKOWE

Kompleksowe doradztwo w podatku CIT, PIT, VAT, podatku u źródła i podatkach lokalnych

INTERPRETACJE PODATKOWE

Pozyskiwanie interpretacji indywidualnych, obsługa procesu, doradztwo

ESTOŃSKI CIT

Analiza opłacalności, kompleksowe wdrożenie, doradztwo

ULGI PODATKOWE

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), ulgi w podatku PIT - doradztwo i wdrożenia

REJESTRACJE

Rejestracje w podatku VAT (w tym do procedur szczególnych np. VAT-OSS), pozyskiwanie NIP dla podmiotów zagranicznych

KONSULTACJE ON-LINE

Doradztwo dot. doboru firmy prowadzenia działalności i formy opodatkowania dochodów

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU

Doradztwo podatkowe przy przeniesieniu działalności do następców podatnika

DORADZTWO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Prowadzenie bieżących rozliczeń, odzyskiwanie nadpłat, obsługa postępowań, wdrażanie zwolnień podatkowych

Co dokładnie robimy dla naszych Klientów?

Konsultujemy

bieżące, codzienne problemy z rozliczeniami podatkowymi

Oceniamy

transakcje i inne zdarzenia gospodarcze pod kątem skutków podatkowych

Doradzamy

w podjęciu decyzji biznesowych przedstawiając szanse i zagrożenia z punktu widzenia podatkowego

Opiniujemy

umowy, regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty funkcjonujące w obrocie gospodarczym

Bronimy

praw naszych klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolach

Weryfikujemy

rozliczenia podatkowe, aby wykryć ewentualne błędy zanim wykryje je fiskus i pomóc w ich wyeliminowaniu

Kalkulujemy

poziom obciążeń podatkowych przy wyborze sposobu opodatkowania dochodów lub konkretnych transakcji

Rejestrujemy

podatników i płatników do celów podatkowych, w tym do VAT, do procedur szczególnych (VAT-OSS)

SPECJALIZACJE

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek u źródła (WHT; zryczałtowany podatek dochodowy),
 • podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Doradztwo w podatku VAT

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 • Transakcje międzynarodowe
 • Wiążace Informacje Stawkowe (WIS)
 • Zwolnienia i stawki podatku VAT
 • VAT w nieruchomościach
 • Zwrot VAT z zagranicy
 • Rejestracje do VAT, VAT-OSS
 • Call-off stock

Doradztwo w podatku u źródła

 • Analiza płatności zagranicznych pod kątem podatku u źródła
 • Procedury wewnętrzne podatku u źródła
 • Audyty WHT
 • Opinie o stosowaniu preferencji
 • Zwrot nadpłaty WHT

Doradztwo w podatku dochodowym (CIT, PIT)

 • Opiniowanie transakcji, modeli biznesowych
 • Dobór formy prawnej prowadzenia biznesu (spółki, JDG)
 • Opodatkowanie dochodów zagranicznych
 • CIT estoński
 • Ulgi podatkowe (B+R)
 • Rozliczenie roczne CIT

Doradztwo w podatku od nieruchomości

 • Ocena klasyfikacji obiektów budowlanych
 • Audyty podatku od nieruchomości
 • Obsługa kontroli i postępowań
 • Zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości

Bezpieczeństwo

Minimalizowanie ryzyk podatkowych, odpowiednio szybka identyfikacja obszarów problemowych z punktu widzenia podatkowego, a dzięki temu - możliwość adekwatnego reagowania na pojawiające się wyzwania.

Oszczędności finansowe

Eliminacja konieczności zgłębiania skomplikowanych i często zmieniających się przepisów podatkowych oraz samodzielnego przygotowywania dokumentów, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu i osiągnięciu efektywności operacyjnej.

Oszczędność czasu

Eliminacja konieczności zgłębiania skomplikowanych i często zmieniających się przepisów podatkowych oraz samodzielnego przygotowywania dokumentów, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu i osiągnięciu efektywności operacyjnej.

Uwolnienie zasobów

Możliwość skierowania energii zespołu na strategiczne i bardziej wartościowe działania, przyspieszając rozwój biznesu oraz maksymalizując wydajność organizacji.

Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego pozwala przede wszystkim uniknąć zaległości podatkowych i innych negatywnych konsekwencji finansowych, a także zaoszczędzić pieniądze dzięki wdrażaniu rozwiązań efektywnych podatkowo, uwolnić czas i zasoby przez oddanie obszaru podatkowego pod opiekę doradcy podatkowego.

Jak pracujemy z Klientem

Zakres wsparcia dobieramy indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy. 

Każdy Klient ma inną sytuację, inne oczekiwania, potrzeby i plany biznesowe. Uważamy, że dobry doradca podatkowy powinien uwzględniać wszystkie te czynniki, aby proponować rzeczywiście korzystne i skuteczne rozwiązania.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i w formie stałej obsługi podatkowej. 

W praktyce usługi doradztwa podatkowego najczęściej realizujemy poprzez

 • konsultacje z doradcą podatkowym online
 • konsultacje telefoniczne z doradcą podatkowym,
 • konsultacje podczas spotkań stacjonarnych,
 • przygotowanie opinii podatkowych i innych pisemnych opracowań,
 • wykonanie kalkulacji obciążeń podatkowych i składkowych.

Stała obsługa podatkowa

Świadczymy usługi w ramach stałej opieki, będąc w gotowości do udzielenia niezwłocznego wsparcia, jeżeli pojawi się taka potrzeba.

Doraźne doradztwo podatkowe

Współpracujemy z klientami również na zasadzie doradztwa ad hoc, bez konieczności nawiązywania długoterminowej współpracy - dostosowujemy się do potrzeb klienta.

Kompleksowe doradztwo podatkowe - mamy szerokie kompetencje

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych doradców podatkowych zdobytemu w dużych firmach doradczych, w pracy dla klientów wymagających, z różnych branż, potrafimy łączyć kompetencje w wielu podatkach. 

Wierzymy, że w ten sposób możemy zapewnić prawdziwie kompleksowe doradztwo podatkowe naszym klientom, nie pomijając żadnych istotnych aspektów i nie pozostawiając klienta samego z problemem.

INNE USŁUGI

AUDYTY PODATKOWE

Weryfikacja rozliczeń, identyfikacja błędów, eliminacja ryzyk podatkowych

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Reprezentacja podatników w sporach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (skargi, odwołania, zażalenia)

KONTROLE PODATKOWE

Obsługa kontaktu z urzędnikami, dobór strategii, budowanie argumentacji, obrona praw podatnika

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej