Doradztwo podatkowe

Home » Usługi » Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego dla mikro-, małych i średnich firm oraz dla osób fizycznych

Postępowanie w zgodzie z prawem podatkowym staje się dużym wyzwaniem w obliczu ilości regulacji podatkowych i stopnia ich skomplikowania.

Polski Ład pokazał, że ustawodawca może zmieniać prawo w sposób rewolucyjny, nie zapewniając odpowiedniej ilości czasu na dostosowanie się do nowych regulacji i wsparcia w postaci objaśnień czy interpretacji ogólnych.

BIEŻĄCE I STAŁE DORADZTWO PODATKOWE

Doraźne doradztwo podatkowe.
Stała opieka podatkowa.

Doradztwo podatkowe w VAT

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 • Opodatkowanie transakcji międzynarodowych
 • Wiążace Informacje Stawkowe (WIS)
 • Stawki podatku VAT, zwolnienia
 • VAT w nieruchomościach
 • Rejestracje do VAT, VAT-OSS
 • Call-off stock

Doradztwo podatkowe w PIT i CIT

 • Opiniowanie transakcji, modeli biznesowych
 • Dobór formy prawnej prowadzenia biznesu (spółki, JDG)
 • Opodatkowanie dochodów zagranicznych
 • CIT estoński – wdrożenia i doradztwo
 • Ulgi podatkowe (B+R)
 • Rozliczenie roczne CIT
 • Podatek minimalny

Doradztwo podatkowe w podatku u źródła (WHT)

 • Ocena płatności zagranicznych pod kątem podatku u źródła
 • Procedury wewnętrzne podatku u źródła
 • Audyty WHT
 • Opinie o stosowaniu preferencji
 • Zwrot nadpłaty WHT

Doradztwo podatkowe w podatku od nieruchomości

 • Ocena klasyfikacji obiektów budowlanych
 • Audyty podatku od nieruchomości
 • Obsługa kontroli i postępowań
 • Zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości

ESTOŃSKI CIT

Analiza opłacalności, kompleksowe wdrożenie, doradztwo

INTERPRETACJE PODATKOWE

Pozyskiwanie interpretacji indywidualnych, obsługa procesu, doradztwo

ULGI PODATKOWE

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), ulgi w podatku PIT - doradztwo i wdrożenia

KONSULTACJE ON-LINE

Doradztwo dot. doboru firmy prowadzenia działalności i formy opodatkowania dochodów

REJESTRACJE

Rejestracje w podatku VAT (w tym do procedur szczególnych np. VAT-OSS), pozyskiwanie NIP dla podmiotów zagranicznych

DORADZTWO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Prowadzenie bieżących rozliczeń, odzyskiwanie nadpłat, obsługa postępowań, wdrażanie zwolnień podatkowych

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU

Doradztwo podatkowe przy przeniesieniu działalności do następców podatnika

Jak pracujemy

Zakres wsparcia dobieramy indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy. 

Każdy Klient ma inną sytuację, inne oczekiwania, potrzeby i plany biznesowe. Uważamy, że dobry doradca podatkowy powinien uwzględniać wszystkie te czynniki, aby proponować rzeczywiście korzystne i skuteczne rozwiązania.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i w formie stałej obsługi podatkowej. 

W praktyce usługi doradztwa podatkowego najczęściej realizujemy poprzez

Stała obsługa podatkowa

Świadczymy usługi w ramach stałej opieki, będąc w gotowości do udzielenia niezwłocznego wsparcia na ustalonych warunkach.

Doraźne doradztwo podatkowe

Współpracujemy z klientami na zasadzie doradztwa ad hoc, bez konieczności nawiązywania długoterminowej współpracy - dostosowujemy się do potrzeb klienta.

Konsultujemy

bieżące, codzienne problemy z rozliczeniami podatkowymi

Oceniamy

transakcje i inne zdarzenia gospodarcze pod kątem skutków podatkowych

Doradzamy

w podjęciu decyzji biznesowych przedstawiając szanse i zagrożenia z punktu widzenia podatkowego

Opiniujemy

umowy, regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty funkcjonujące w obrocie gospodarczym

Bronimy

praw naszych klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolach

Weryfikujemy

rozliczenia podatkowe, aby wykryć ewentualne błędy zanim wykryje je fiskus i pomóc w ich wyeliminowaniu

Kalkulujemy

poziom obciążeń podatkowych przy wyborze sposobu opodatkowania dochodów lub konkretnych transakcji

Rejestrujemy

podatników i płatników do celów podatkowych, w tym do VAT, do procedur szczególnych (VAT-OSS)

Bezpieczeństwo

Minimalizowanie ryzyk podatkowych, odpowiednio szybka identyfikacja obszarów problemowych z punktu widzenia podatkowego, a dzięki temu - możliwość adekwatnego reagowania na pojawiające się wyzwania.

Oszczędności finansowe

Eliminacja konieczności zgłębiania skomplikowanych i często zmieniających się przepisów podatkowych oraz samodzielnego przygotowywania dokumentów, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu i osiągnięciu efektywności operacyjnej.

Oszczędność czasu

Eliminacja konieczności zgłębiania skomplikowanych i często zmieniających się przepisów podatkowych oraz samodzielnego przygotowywania dokumentów, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu i osiągnięciu efektywności operacyjnej.

Uwolnienie zasobów

Możliwość skierowania energii zespołu na strategiczne i bardziej wartościowe działania, przyspieszając rozwój biznesu oraz maksymalizując wydajność organizacji.

Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego pozwala przede wszystkim uniknąć zaległości podatkowych i innych negatywnych konsekwencji finansowych, a także zaoszczędzić pieniądze dzięki wdrażaniu rozwiązań efektywnych podatkowo, uwolnić czas i zasoby przez oddanie obszaru podatkowego pod opiekę doradcy podatkowego.

Kompleksowe doradztwo podatkowe - mamy szerokie kompetencje

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych doradców podatkowych zdobytemu w dużych firmach doradczych, w pracy dla klientów wymagających, z różnych branż, potrafimy łączyć kompetencje w wielu podatkach. 

Wierzymy, że w ten sposób możemy zapewnić prawdziwie kompleksowe doradztwo podatkowe naszym klientom, nie pomijając żadnych istotnych aspektów i nie pozostawiając klienta samego z problemem.

POZOSTAŁE USŁUGI

AUDYTY PODATKOWE

Audyty podatkowe, przeglądy podatkowe.
Weryfikacja rozliczeń podatkowych.
Identyfikacja nieprawidłowości i oszczędności podatkowych.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (skargi, odwołania, zażalenia).

Publikacje

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej