Audyty podatkowe

Home » Usługi » Audyty podatkowe

Audyt podatkowy

Weryfikacja rozliczeń podatkowych.
Przeglądy podatkowe.

Skuteczne wykrywanie błędów w rozliczeniach podatkowych, poszukiwanie oszczędności, eliminacja ryzyka podatkowego

Czym jest audyt podatkowy

Audyt podatkowy to usługa polegająca na weryfikacji rozliczeń podatkowych podatnika przez niezależnych ekspertów, w ustalonym zakresie.

Audyt ma służyć przede wszystkim zidentyfikowaniu nieprawidłowości i błędów, aby móc je wyeliminować, zanim zostaną zidentyfikowane przez organ podatkowy w czynnościach sprawdzających, postępowaniu, czy kontroli podatkowej.

Oprócz tego, audyt służy wskazaniu obszarów możliwych oszczędności oraz uzyskaniu rzetelnej informacji o funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie.

Audyt podatkowy powinien być zatem traktowany jako niezbędny element zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie, pozwalając na identyfikację i oszacowanie skali ewentualnych niebezpieczeństw. Z tą wiedzą oraz po otrzymaniu rekomendacji od doświadczonego eksperta możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków zaradczych oraz skuteczne przeprowadzenie niezbędnych korekt.

Wyniki audytu przedstawiane w formie raportu są informacją kierowaną do zarządu spółki oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. 

Co obejmuje usługa audytu podatkowego

Głównym celem audytu jest identyfikacja nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych oraz potencjału do zmniejszenia obciążeń podatkowych, czyli konkretnych oszczędności finansowych. W ramach audytu oceniamy także ogólnie funkcję podatkową w przedsiębiorstwie, co stanowi cenną informację dla osób zarządzających w zakresie funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie. Wnioski i rekomendacje wypracowane w procesie audytu są przedstawiane w formie przejrzystego raportu.

identyfikacja nieprawidłowości

poszukiwanie oszczędności

ocena funkcji podatkowej

wskazanie ryzyk wynikających z niejednolitej linii interpretacyjnej

przedstawienie wniosków i rekomendacji w formie raportu z audytu

Zakres audytu

Zakres audytu dobieramy wspólnie z Klientem, uwzględniając indywidualną sytuację przedsiębiorstwa.

W zależności od potrzeb, audyt podatkowy może obejmować np. rozliczenia podatkowe za dany rok podatkowy w zakresie wszystkich podatków, które rozlicza lub powinien rozliczać dany podatnik, albo jedynie wycinek rozliczeń, np. ocenę prawidłowości rozliczania VAT w transakcjach łańcuchowych czy ocenę wykonywania obowiązków w zakresie podatku u źródła.

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, warto również zwrócić uwagę na inne podatki, na przykład podatek od nieruchomości, który często generuje istotne obciążenia fiskalne, a także podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek dochodowy od osób fizycznych z perspektywy obowiązków płatnika podatku.

wszystkie podatki w wybranym okresie rozliczeniowym

wybrany element rozliczeń np. transakcje łańcuchowe w VAT lub podatek u źródła (WHT)

inny zakres wybrany przez Klienta

wstępne badanie ankietowe i wywiad z osobami odpowiedzialnymi

analiza danych pochodzących z systemu księgowego

analiza dokumentów źródłowych

sformułowanie wniosków

Jak przebiega audyt

Proces weryfikacji obejmuje wstępne badanie ankietowe, wywiad z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwie, analizę danych pochodzących z systemu księgowego oraz analizę wybranej próby dokumentów źródłowych.

Audyt jest przeprowadzany w ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe w firmie Klienta.

Dlaczego my

Audyt przeprowadzają osoby posiadające tytuł zawodowy doradcy podatkowego, z wieloletnim doświadczeniem w procesach dot. weryfikacji rozliczeń podatkowych, posiadający szeroką, praktyczną wiedzę z zakresu podatków.

Dzięki dużemu doświadczeniu i wypracowaniu przez lata autorskiej metodyki pracy, proces przeprowadzany jest sprawnie i skutecznie.

Stawiamy na praktyczne rekomendacje w zakresie eliminacji ryzyk podatkowych, przez co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Klient uzyskuje pełną informację do podjęcia właściwych decyzji.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej

Odpowiadamy w ciągu kilku godzin roboczych

Sprawdź inne nasze usługi

Optymalizacje podatkowe

Przedsiębiorstwo w spadku

Ulgi podatkowe

Interpretacje podatkowe

Rejestracje podatkowe