Spory podatkowe

Spory podatkowe

Spory z urzędem, postępowania sądowe w sprawach podatkowych

Spór z organem podatkowym - jak mogę pomóc

Niekiedy jedyną drogą dochodzenia swoich praw jako podatnika jest spór z organem podatkowym, czyli zaskarżenie otrzymanej decyzji, postanowienia czy interpretacji indywidualnej.

Wspieram nie tylko w sprawach będących wynikiem kontroli podatkowych, ale także np. w odzyskaniu nadpłaty podatku, czy w każdej innej sytuacji, w której podatnik nie zgadza się z otrzymanym rozstrzygnięciem organu podatkowego.

Na czym polega moje wsparcie:

 • dobieram odpowiednią strategię, aby zmaksymalizować szanse na wygraną,

 • przygotowuję pisma procesowe zgodnie z wymogami prawnymi, w których:

  • buduję i przedstawiam argumentację w taki sposób, aby przekonać organ wyższej instancji do racji podatnika,

  • punktuję i uzasadniam naruszenia organu podatkowego w postępowaniu,

 • jako pełnomocnik kompleksowo obsługuję kontakt i korespondencję z organem podatkowym,

 • na bieżąco wyjaśniam i informuję o przysługujących podatnikowi uprawnieniach.

Spory sądowe w sprawach podatkowych

Kompleksowo obsługuję postępowanie przed sądem w sprawach podatkowych, czyli:

 • sporządzam i składam skargi na decyzje, postanowienia, interpretacje indywidualne i prowadzę późniejsze postępowanie w sprawie,

 • reprezentuję podatnika na rozprawie,

 • reprezentuję w ewentualnym późniejszym postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zasady współpracy

Wsparcie w postępowaniach jest wyceniane indywidualnie w zależności od typu sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

Wyślij zapytanie