Aplikuj na praktyki

Praktykantka/Praktykant

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Schmidt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Schmidt Doradztwo Podatkowe, z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. Słowackiego 55/1 (60-521), adres e-mail: kontakt@katarzynaschmidt.pl .
  2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłaś/eś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
  3. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałaś/eś udział.
  7. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Wszyscy ci dostawcy mają siedziby w Polsce/w Unii Europejskiej.
  8. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@katarzynaschmidt.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
  10. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.